Schedule
Saturday, September 7th, 2019
9:00 AM #6919633 6U Fire (Fair) GFC Soccer Complex Field #5 map
6U Quakes (Houghton)
Saturday, September 14th, 2019
9:00 AM #6919637 6U Galaxy (Bastin) GFC Soccer Complex Field #5 map
6U Fire (Fair)
Thursday, September 19th, 2019
6:00 PM #6919655 6U Crew (Anderson) GFC Soccer Complex Field #4 map
6U Fire (Fair)
Saturday, September 21st, 2019
9:00 AM #6919641 6U Dynamo (Elam) GFC Soccer Complex Field #3 map
6U Fire (Fair)
Saturday, September 28th, 2019
9:00 AM #6919643 6U Fire (Fair) GFC Soccer Complex Field #5 map
6U Crew (Anderson)
Tuesday, October 1st, 2019
6:00 PM #6919649 6U Fire (Fair) GFC Soccer Complex Field #4 map
6U Galaxy (Bastin)
Saturday, October 5th, 2019
9:00 AM #6919645 6U Impact (Forman) GFC Soccer Complex Field #4 map
6U Fire (Fair)
Saturday, October 19th, 2019
9:00 AM #6919653 6U Fire (Fair) GFC Soccer Complex Field #4 map
6U Dynamo (Elam)